divendres, 1 d’agost de 2008

Cuil , nou buscador a Internet ... nyam nyam Google ?


Segons informa el diari el País, ha nascut un nou buscador a la xarxa, s'anomena Cuil, la empresa que la creat està format per ex-treballadors de Google, i busca ser una important competència per Google.

Segons informe el País, Cuil ofereix més rapidesa en la búsqueda i abarca més pàgines que Google. Ademés la tècnica que utilitza difereix del seu rival en la forma de buscar-la i de presentar-la, ja que mentre Google centra la seva búsqueda en els enllaços i en els patrons de tràfic de audiència, el que fa Cuil es una búsqueda que es centra en l'anàlisis del texte de cada pàgina i el concepte que engloba la petició que l'usuari busca.
He probat el buscador amb la paraula guardiola i hem mostra els següents resultats

Com podeu veure a dalt a la esquerra trobem varies possiblitats on surt la paraula guardiola, Pep Guardiola,Josep Guardiola,Salvador de Guardiola i more...
Al centre de la pàgina trobem diferents pàgines amb la paraula guardiola i una breu descripció de les mateixes, el que m'he fixat es que n'hi ha varies que es refereixen a pàgines de Wikipedia. I a la part dreta trobem un explorador organitzat per categories per poder especificar millor la nostra búsqueda.
Ja veurem, el temps dirà si serà o no un competidor de Google, a veure també que diu Microsoft que amb l'intent de compra de Yahoo volia competir amb Google de tu a tu.